BAKIŞ DEĞİŞİYOR

İnsan yaşlandıkça geçmişte uzun zamanda kaybettiği fiziksel özellikleri çok hızlı kaybediyor.Buna karşılık bir günde çok uzun sürede elde edemeyeceğiniz deneyimi çok kısa sürede kazanıyorum.

Bu durumda öncelikler değişiyor.Doğru bulmadığınız insanların değişmesini beklemek istemiyorsunuz.Bunu beklemeye dayanamıysunuz.

Kimseye gereğinden fazla anlam yükleme,kimseye gereğinden fazla önem atfetme özelliğinizi yitiriyorsunuz.Ödünsüz olmaya ve bazı insanları yaşamınızdan çok kolay ve hızlı çıkarıyorsunuz.Boş laflara,kuru kalabalıklara,hemasete ve kalıplaşmış düşüncelere yaşamınızda yer olmuyor.

İstenilen öncelik ,sağlık,samimi ilişkiler ve huzur oluyor. Bu durumda da sevdiğiniz insanlar dışında kalan herşey ve diğer insanlar değerini yitiriyor.Varlığından bir güzellik görmediğiniz kişilerin yokluğu sizde bir anlam ifade etmiyor.

Zaman insan için hem dert yaratıyor hem de derman.Seçme hakkınız var.Zamanın değişimine ayak uyurursanız sizden yana ..Diretirseniz zamn bir değirmen gibi öğütüp atıyor.

Zamanın öğretilerini kullanmak gerekiyor.Önce akıl sonra da fiziksel sağlığınız için etrafınızı temizlemek gerekiyor..Bahar temizliğiyerine olgunluk temizliği..

DEĞİŞİM

Zaman değişimi kendisi ile var olan herşeyi değiştirir. Bu dünyanın dönüşünü hissetmememiz gibi doğaldır. Biz olaylar hızlı ve yavaş olduğu zaman dikkat ederiz. Farkettiğimiz budur. Normal rüzgarı farketmeyiz ama fırtınayı önemseriz.

İnsan da değişir. Doğa da değişir. Biz normal hızdaki değişime odaklanmayız.Bir süre ayrı kalınca fark ederiz, insandaki, doğadaki, şehirdeki değişimi.

Her şey gibi insan da değişir. Biz değişim bize dokununca fark ederiz.

E. S