ANLARSIN Kİ…

Anlarsın ki,
Elinden geleni yapmak yetmez..
Senin insan olma çaban,
Kendini geliştirmen,
Arınman,
Sevgin,
İnce düşünmen,
Saygılı, kibar olman,
Mesleğini iyi yapmaya çalışman,
YETMEZ..
Senin dışında süren ve değişen koşulların da senin yaptıklarınla denkl düşmesi gerekir..
O zaman elinden geleni yapmak anlam kazanır..
Yoksa sadece ,benim gücüm bu kadar rahatlığı olur..
Çevrende ülkende yaşananları, anlamaya çalışarak şaşkınlıkla izleyerek, zaman zaman karamsarlığa kapılarak ve sonra kendine sınırlar koyup, duvarlar örüp küçük bir yaşam kolonisi kurarak yaşamı sürdürmeye çalışırsın.
ANLARSIN Kİ,
Herkesin doğrusu, iyisi farklıdır.
Ve..
Senin doğruna iyine, güzeline çıkan yollar yalnız yürünür.

E.SELKİ

DIŞTAN BAKMAK

Bazı insanlar ,bazı kitaplar,bazı yazılar aklımızın deniz fenerleridir.
Ne zaman kaybolsak karanlığımızda ,onlar yol gösterir yeniden..
Hepimizin eksik kaldığı,bazen basit sıradan bir olayı çözemediğimiz ,baktığımız bir varlığı gözümüzün önünde göremediğimiz olur..
Anlık kızgınlıklarla yanılgılarımız olur.
İste o an bir dost, bir deniz feneri gerek..
Bunun akılla zekayla ilgisi yok..Duru bir zihne ya da olayı dışardan görecek algılayacak birine gerek olur..
Dağın içinde dağı,suda denizi algımız farklıdır.
Dıstan da görmek gerek..
O zaman dışımızdaki bize ihtiyaç olur..
İşte onlar bizim içimizdeki dışımızdır.
Üçüncü bir gözdür.
Bunları seçme başarıdır.Bulabilenlere ne mutlu.
E.SELKİ
EXTERNAL OVERVIEW
Some people, some books, maritime writings. Whenever we lose, in the dark, they lead us again .. We are all missing, sometimes we can not solve simple events, we can not see ourselves outside. We become obsessed with instant angers. He needs a friend, a marine server. There is no interest in intelligence and intelligence. Mountain in the mountain, we do not perceive the sea in the water is different. Your application is in Distan. Then it would be us to spend on the outside. Here they are outside of us. It's a third eye. Expressing them is a success. What happy to be able to do.

ÇOCUKLARI DİNLEMEK

Çocukları dinlemek önemlidir. Fakat bize açılmaları ve önemli şeyler konusunda bize güvenmeleri için, kendilerine saygı duyulduğunu ve söylediklerinin bizim için önemli olduğunu hissetmeleri gerekir. Çocuklar tüm bu duyguları, onlarla nasıl konuştuğumuza göre ölçerler.
Bazen sınıfa girince birisi gelip dışarda konuşalım mı öğretmenim der. Ders ve o konuşmanın aciliyetine göre zaman ayarlayıp onu dinlerim mutlaka.
Bazen bir özlemi anlatırlar, bazen bir “günah çıkarma” olur sır diyerek annemler duymasın diyerek, kimi bir şikayet. Değişiktir konular bize önemsiz gelen bir çok şey ona önemlidir.
Bir çocuk size güven duymadan inanmadan örnek davranış görmeden yüreğini açmaz.
Sır dediğini saklarsanız güvenmeyi , duygularına dönüt verirseniz dostluğu, yanlışını gördüğünüzde ayıplamadan hatırlattığınızda kendini tanır.
İngilizce dersine giren öğretmen arkadaşım “O sınıftakiler birbirlerinin başarısına sevinebiliyor”demiş. Bu zor bir durum değil anlatılırsa. Kendi sorumluluğunu öğrenen çocuk, başkaları ile değil kendi ile ilgilenmeyi öğrenir..Kendini başkası ile kıyaslamayı bırakır. Kendinin de, diğer arkadaşlarının da biricik ve önemli olduğunu anlar.
Okula başladığı gün” sorumluluk”öğretisi başlanmalıdır..
Yaptığımız veya yapmadığımız bir durumdan yaşa göre kendi sorumlu olduğunu bilen çocuk yetiştirirsek açık sözlü, gizli saklı iş yapmayan, duygularını ifade eden bireyler yetiştiririz.

E. SELKİ

LİSTEN CHİLDREN
Listening to children is important. But for us to open up and trust us with important things, they need to feel that they are respected and that what they say is important to us. Children measure all these feelings according to how we talk to them.

Sometimes when I get in class, someone says to come and talk outside, my teacher. According to the urgency of the lesson and the speaking, I will definitely set the time and listen to it.
Sometimes they tell a longing, sometimes it is a “confession”, saying that my parents do not hear it, some complain. It matters to us a lot of things that are not important to us.
A child does not open his heart without trusting you without seeing the example behavior without believing.
If you hide what you say secret, you do not trust it, if you give feedback to your feelings friendship, if you see the wrong,
My teacher friend who entered my English course said, “It is love for those who succeed in that class”. This is not a difficult situation. A child who learns his own responsibility learns to deal with himself, not others. He stops comparing himself with someone else. He understands that you and your other friends are unique and important.
On the day the school begins, the “responsibility” teaching should begin.
We raise children who are open-minded, do not work hidden, do express their emotions if we raise a child who knows we are responsible for their age according to what we do or do not do.

_20180519_130402.JPG

İKİ ŞEY & TWO THİNGS

İki şey,
kalitesiz insan özelliğidir:
1) Şikâyetçi tavır;
2) Dedikodu.
İki şey,
çözümsüz görünen problemleri çözer:
1) Bakış açısını değiştirmek;
2) Kendisini karşısındakinin yerine koymak.
İki şey,
yanlış yapmanı engeller:
1) Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek.
2) Hak yememek.
İki şey,
kişiyi gözden düşürür:
1) Demagoji (Lâf kalabalığı);
2) Kendini vazgeçilmez gibi görmek.
İki şey,
insanı nitelikli yapar:
1) İradesine hâkim olmak;
2) Uyumlu davranmak.
İki şey,
geri bırakır:
1) Kararsızlık;
2) Cesaretsizlik.
İki şey,
başarının sırrıdır:
1) Ustalığı ustalardan öğrenmek;
2) Kendini sürekli yenilemek.
İki şey,
milyonlarca insandan sizi ayırır:
1) Sorunun değil, çözümün parçası olmak;
2) Hayata ve her şeye orijinal bir bakış açısıyla
yaklaşabilmek.
İki şeyin değeri, kaybedince anlaşılır:
1) Anne;
2) Baba.
İki şey,
geri alınmaz:
1) Geçen zaman;
2) Söylenen söz.
İki şey,
“hayatta önemli olan her şey” içindir:
1) Nefes alabilmek;
2) Nefes verebilmek.
-GİORDANO BRUNO

******************
Two things,
poor quality personality:
1) Complainant attitude;
2) Gossip.
Two things,
solves problems that seem to be unsolvable:
1) Change the angle of view;
2) To replace himself in the face.
Two things,
prevent you from doing wrong:
1) Passing individuals and events through the mind and heart strainer.
2) Do not eat right.
Two things,
remove the person from the eye:
1) Demagogy;
2) To see yourself as indispensable.
Two things,
makes the person qualified:
1) To be judged in the right place;
2) To behave in harmony.
Two things,
back off:
1) Instability;
2) Courage.
Two things,
The secret of success is:
1) To learn mastery from master;
2) To constantly renew itself.
Two things,
it separates you from millions of people:
1) Being part of the solution, not the problem;
2) An original view of life and everything
To approach.
The value of two things is understood when they lose:
1) Mother;
2) Father.
Two things,
can not be reversed:
1) Elapsed time;
2) The mentioned word.
Two things,
“everything important in life” is for:
1) Breathable;
2) Breathing.
-GİORDANO BRUNO

SEVMEK KORKUTUR BENİ !?

Bir insanı sevmek onun hayatı ile ilgili olduğumuzu hissettirmek demektir, bütün insani yönlerinin gelişmesinde mutlu olmak, gerektiğinde sorumluuk almak demektir. Sevmek, sevdiğimiz kişinin gelişmesi için çaba harcamayı, ilgiyi ve sorumluluğu gerektirir.
Ben bir varlığı sevmekten bu yüzden korkarım.
Çiçek, hayvan, insan, taş, bitki hiç farketmez. Sevgi sorumluluk demektir.(Evde muhabbet kuşu vardı.Pencere açık kaldıysa tereddütü için gecenin 00 ında 90 km yol gelip sabah oğlumun üniversite sınavında yanında olmak için aynı yolu geri gitmişliğim vardır…)Gün olup kendini bir kenara koyup onunla ilgili yaşamak, emek harcamak demektir.
Ha siz seviyorsunuz diye çiçeğin de ,böceğin de hatta elmanın da sizi sevmesi gerekmiyor.Sevmek sizeaittir.Beklentisiz.Karşılıksız..

Dereler nehirler denize yaranmak için akmaz. Güneş beni sevsinler diye doğmaz.Gerçek sevgi de kendi içinde yaşanır.Bir bebeği severken hiç karşılık beklediniz mi?Ya yunusları izlerken.Bir yalı çapkını kuşunun kanatlarındaki muhteşem renkleri severken .Elbette hayır..
Sizi sevdiğini söyleyenin sözlerine değil, davranışlarına bakın.
Hatta çoğu zaman sevgi söylenmez,yaşatılır, hissettirilir..
Sevgiyi anlamayacak ,hissetmeyecek bir canlı yoktur. Çünkü sevginin dili evrenin dili,yaratılışın kendisidir..
E. SELKİ®

To love a person means to feel that we are related to his life, to be happy in the development of all human aspects, to take responsibility when necessary. Loving to strive for the development of the one we love requires care and responsibility.

That’s why I’m afraid of loving an asset.

Flowers, animals, people, stones, plants do not matter at all. Love is the responsibility (the house has a budgerigar.If the window is open, I have to go back the same way for my hesitation to arrive 90 km at 00 pm and my son to be at university exam for my hesitation …).

Ha you do not need to love your flower, your biceps or even your hand as you like it.You have to love you.

The rivers do not flow to catch the sea. The sun is not born for loving me. True love is also experienced in itself. Did you ever wait for a response when you love a baby? Or while watching the dolphins watching the birds.

Look at the attitudes, not the words of those who say you love them.
In fact, most of the time, love is not spoken, it is kept alive, it is felt.
There is no living thing that will not understand love, feel it. Because the language of the loving universe is the language, the creation itself.

E. SELKİ®

BABAM

BABAM
Bir babamız vardı.Kasketi ve bisikletiyle bütünleşmiş.Yokluk yıllarında ,çıplak ayak büyümüş evin işçisi..Korku ile büyümüş,hep korkarak yaşamıştı devlet çarklarından ve hayattan.Çünkü hiç destek almamış ,arkasında bir güç hissetmemiş.
Bana sağlık raporu alırken gözümde 0.5 miyop çıkınca ,gözlük almak yerine doktora rüşvet verip raporu kurtarandı…
Parasını kaybedince , bana yemek yedirip kendi eve aç dönendi.
Telaşların adamıydı.
Bizlere çok bir şey söylemezdi. Kızdı mı anamıza dert yanar söylenirdi.
Öğüt vermezdi.Hesap da sormazdı ..
Para ihtiyacım olduğunda yer belliydi. Askıdaki pantolon.Oradan al derdi.Belki de cebinde ne kadar olduğunu görüp ona göre almam içindi.
Muhtaç etmemeye çalıştı hiç kimseye.
Aşımız ekmeğimiz oldu hep soframızda..
Okul ve ders sormadı hiç. Biliyordu belki yoldan şaşmayacağımızı.
Baban şu kötülüğü yapmıştı diyen olmadı.
Borcunuz var diye kapımıza gelen olmadı.
Hiç kimsenin karşısında boyun eğdirmedi.
Beni uzaklara gönderen de kendisiydi.
Her okul tatili başladığında bekleyen de o.
O bekledi. Biz yetişemedik.
Hataları da olmuştur elbette..O kadar biliyordu çünkü.O kadar öğrenmişti.Kötü niyetli değildi.
Bildiği kadar yaşadı. Bildiği kadar yaşattı.
Zaten yaşamda en önemli şey bu değil mi? Elinden geleni yapmak..o da bunu yaptı..
Işıklar içinde yat babam.
En çok toprak ve hayat kokan ellerini özledim.Yaşasaydın avuçlarından öperdim..

Baba olmak bir sıfat değil bir eylem dir.Babalık sağlam bir duruştur,gönül çatısının altındakileri kimseye muhtaç etmeden hedefine ulaştırmaktır.
Babalık çabası içindeki her insana saygıyla..

E. SELKİ®

MY FATHER

We had a father.It was integrated with crates and bikes.It was a house worker who grew up with his husband growing up in horror.He grew up with fear and always lived afraid from the state wheels and hayattan.It has not received any support from the past,
When he lost his money, he fed me food and returned home.
He was in a rush.
He would not say much to us. She was sick, her anger was sick.
The account would not ask.
It’s where I need the money. The pants on the hanger. Get it from there.Hello, see how much you see in your pocket to get it.
No one tries to be in need.
We always have our table with us.
He never asked for school and lessons. We knew that maybe we would not be surprised by the road.
Dad did not say that evil construction.
I did not come to my door because you had a debt.
Nobody ever subdued what appeared.
He was the one who sent me away.
It is also waiting for her school holidays to be launched.
He waited. We can not catch up.
Sure, of course. He knew so much. He had learned so much.
He lived as long as he had known. He lived as long as he had known.
Is not that the most important thing in life anyway? I did this by hand.
The yacht in the light is my father.
Mostly I missed the capacity to smell the earth and life. I kissed from the palms of my life.
The father is not a thing but an act. The father is a solid work, the creation of the heart is to reach the goal without needing anyone.
The fatherhood strives to respect him.
E. SELKİ®

KADIN & ERKEK

Erkekler doyumu başarıda ve sonuç almada bulurken, kadınlar paylaşma, değer verilme ve önemseme de yaşarlar.
Burada başarı ve sonuç alma nın tam olarak ne anlaşıldığı önemlidir. Çoğunluk erkek bunu işinde yükselmek ve maddi güç olur görür. Araba ev alır. Değiştirir. Fakat 10 yıl aynı tişörtle yaşayabilir.Eşine çocuğuna maddi katkı sağlar. Sonra ne der:
-Kimden ne eksiğin var?
-Neyini eksik ettim?
-Sizin için bizim için çalışıyorum..
-Gez dolaş.. (arkadaşlarınla) Sınırlar bellidir.
Sonra kadınları anlamıyorum.
Oysa kadın estetik ve zarafetin simgesidir.Arabadan anladığı çoluk çocukla bir yerden bir yere giderken kullanılan araçtır.Çocuğunu emzirirken kullandığı kabindir.
Arada bir dışarıda yemek ister ama yaptıklarının önemseneceği ,tarifinin isteneceği ,nasıl yaptığının sorulacağı bir aile pikniği ya da yemeği onu daha mutlu eder.
Düğünlerde çeyiz asma neden vardır?
Neden amacı pencereden içeri gözükmesin diye kullanılan perdeler sanat eseri gibi süslüdür?
Neden kınalar yapılır kadın kadına ? Kadın toplumsal alanda ben zarifim ,özelim,giydiğime özen gösteririm ,toplumda değerli bir bireyim mesajını vermek için bunlar yapılır.
Toplum içinde özel ilgiler istemez kadın.Onurludur.Fakat yaptıklarının görülüp değer verilmesini ister.Herkesin içinde emeklerinin yüceltilmesini ister.
Paylaşma değer verilme onun için vazgeçilmezdir. Elbette iyi yaşama herkesin hakkıdır.fakat kadın sahile gidilecekse birlikte güle oynaya bisikletle de gider.
Ama kadınların bazıları eşi ve etrafındakiler tarafından yok edilir bazen..Herkesin içinde küçümsediğiniz gün..Eleştirdiğiniz gün..Emeğine saygı göstermediğiniz gün.Çabalarını görmezden geldiğiniz gün..En tehlikelisi başkalarının yanında aşağıladığınız gün…Onun gönlü ölür…
Ve o gönle koyduğu siz de o gönülle birlikte ..
Onlar önce ana,sonra okulda arkadaş,evde abla kardeş,sonra eş,sonra evlat..
Anlamak çalışmak,çözümleme ,sentez değil mesele.Kabul etmek.Olduğu gibi..O olduğu için sevebilmek..
Bunu kabul etmezsen uzak dur. Tercih senin.Girme hayatına zehir edeceksen hayatı..
Tek bir gökyüzü olsun ister.Sakin ve masmavi.
O gökyüzünde şimşekler çakar fırtınalar koparsa…Allah korusun..Bambaşka bir gökyüzü var eder kendine..
Sen yeryüzünde arabanla avunup ,başkasının oynadığı top oyunu ile övünürken.. O bambaşka bir gökyüzü var eder kendine..
Ya da çocuklarına adanmış bir enkaz hayat …Canlı bir cenaze..
E. SELKİ®

WOMAN MAN

When men are satisfied and satisfied, women also share, value, and care.
It is important to understand exactly what success and outcome is. Majority boys see this as a rise in business and financial power. The car gets a house. Replace. But 10 years can live in the same tiger. Then he says:
-What are you missing?
– What did I miss?
I work for you.
-Go around .. (with friends) Limits are definite.
Then I do not understand women.
However, the woman is a symbol of aesthetics and elegance. It is the tool that is used when going from one place to another with a child, whom she understands from place to place.
Sometimes you want to eat outside, but a family picnic or a meal will make you happier if you ask what you do, what you want to cook, how you do it.
Why are there hanging dowries in weddings?
Why are the curtains used to make them look as if they are in the intended window?
Why do kins make women? In the women’s social arena, these are done to give me a message of elegance, specialization, careful attention to wear, a valuable individual in society.
In society, she does not want special details, woman. She is proud. But she wants her work to be seen and appreciated. Everybody wants her labor to be praised.
Sharing is indispensable for it to be valued. Of course, everybody has the right to live a good life. But if the women are going to the beach, they will go roaming and cycling together.
But some of the women are destroyed by their spouses and those around them. Sometimes .. the day you despised in everyone .. the day you did .. the day you did not respect the day. The day you came from ignoring your fears .. the day you insulted by someone else’s danger …
And with that heart you put it with that heart …
They are the mother first, then the school friend, the sister brother at home, then the wife, then the son ..
To understand is to study, to analyze, not to synthesize. To accept.
Stay away unless you accept it. It’s your choice.
I want you to have a single sky.
That lightning in the sky
E. SELKİ®

IMG_6521.JPG

BEN DE VARIM DİYEBİLMENİN DAYANILMAZLIĞI !  

“Bir insanı ,bir çocuğu en çok anlamamız gerektiği an ona en çok kızdığımız andır.
Kızgınlık algı ve anlamayı durdurur.o an sakin kalıp onu anlayabilirseniz problemi çözer kişiyi kazanma yolunda en büyük adımı atmış olursunuz.
Çünkü insan en yanlış davranışları, en anlaşılmak istediği,en ilgi görmek istediği zaman yapar.
İşte büyüklük annelik babalık ,öğretmenlik burada devreye girmelidir.
Karnını doyururken ,ya da sakinken değil işte tam da ona en kızdığınız an..
İnsan var olduğunun bir değer olduğunun bilinmesini değeri olduğunun anlaşılmasını isteyen bir varlıktır.
Çocuklar için yaramaz ,haylaz gibi terimler kullanılmaya başlayınca ya da kıyaslamalar ile arkadaşları arasında zor duruma düşerse bu ezikliği gidermek var olduğunu göstermek için yanlış davranışlar yapabilir.
Düz duvara tırmanma ilgi arayışıdır.ben de varım fark edin benimle ilgilenin,oynayın vakit geçirin feryadıdır..
Biz de öğrencilerimizi onare etmek için en küçük fırsatları değerlendirir yaptığı ve emek harcadığı her iş ve çalışma için öne çıkarmaya gayret ederiz.
Bakınız x arkadaşıınız şu sınavdan kötü aldı ama ne güzel şarkı söyledi,okuldaki şu işte nasıl çalışıyor gibi överek kişiliğini ezdirmemeye gayret ederiz.
Çünkü her insanın her konuda başarılı olması beklenemez.her birey kendi yetenekleri doğrultusunda geliştikçe o konuda yeterliliği görüldükçe sakinleşip değer bulduğu işle özgüvenli bir birey olacaktır.
Her ne kadar eğitim sistemi ve ülkenin ekonomik yapısında eksiklikler olsa da bu konuda eğitimcilere ailelere iş düşmektedir..
Kişilikler sağlıklı ortam bulduğu zaman serpilir ve gelişir,güzelleşir
yoksa kabul görmemiş ,becerileri dikkate alınmamış birey, verimsiz toprakta yetişmiş bir bitki gibi cılız kalır ..
İnsan yetiştirmek zor bir süreçtir ve bu durumda karşınıza çıkacak iyi eğitimciler ,iyi aileler,güzel ortamlar zor bir çocukluğu kolaylaştırarak çocuğun ana vatanına sağlıklı bereketli bir toprak olur.
Her çocuğun hakkı olan bu yaklaşım ve davranışların eğitimde ailede ülkemde yaygınlaşması dileğimle..
E. SELKİ®

IMG_6497.JPG

TÜRKÜLER VE MÜZİK

Siz hiç tüm ailenizle bağda bahçede,harmanda çalışıp bir ağaç gölgesinde bir şeyler yiyip testiden su içtiniz mi?
Türkülerde bunu buluruz..
Torosların eteğinde anne baba orman işinde çalışırken doğanın sessizliğini dinlediniz mi?
Türkülerde bunu buluruz..
Bir spor kafilesinde bulunup kolkola türküler marşlar söylediniz mi?
Biz türkülerde onu buluruz..
Kar yolları kesip ,mahsur kaldınız mı günlerce?
Karlı dağlarından gectiniz mi karda buzda otomobil zincirleri kırıla kırıla..Çocuğunuzu hastaneye yetiştirmek için..?
11 saat durmaksızın araba kullanarak baba cenazesine yetiştiniz mi?
Cocuğunuzu bırakacak bir yakın olmayıp omzunuzda dağ başına çıkıp işinizi yaptınız mı?
Sevdiklerinden haber almak için günlerce beklediniz mi?
Trenle yolculuk yaptınız mı?
Kar kızağında donarak yolculuk yaptınız mı?
Biz her durumda türkülere sığındık..
Türkülere aşkımız,bağlamaya sevdamız bundandır…
İçinde bizi barındırır..
Yoksunluğu mutluluğu ,acıyı,sevinci…
yaşamı barındırır..
Ondandır iç ice oluşumuz..
Ondandır tüm yorgunlarda sığınağımız oluşu..
Müzik hayata su ekmek tuz gibi can katar.
E. SELKİ®

TURKULAR AND MUSIC

Have you ever been in harmony with the whole family in the garden, eating something in a tree shadow and drinking water in the test?
We find this in Turks ..
Have you listened to the silence of nature while working in the forest business of parents in the Taurus Mountains?
We find this in Turks ..
Did you say that you are in a sports martial arts and that you are wearing a kolkola turkish marches?
We find him in turkler ..
Do you have to cut snow roads and get bored for days?
Do you come from the snowy mountains Broken car chains on the ice broke .. To raise your child to the hospital ..?
Did you go to the father’s funeral by driving for 11 hours without stopping?
Did you go out to the mountain and do your work on your shoulders, not close to leaving your child?
Have you waited for days to hear from your loved ones?
Have you traveled by train?
Have you traveled frozen in snow snow?
We are in turkler everywhere ..
We are the love of the Turks …
It contains us inside.
Poverty is happiness, sorrow, joy …
has life.
It’s the formation of ice.
We have been sheltered in all tired times.
The music adds to life like water, bread, salt.
E. SELKİ®

pirsultanabdalaniti8as5

KOKU

KOKU
Patrick Süskind in koku adlı eseri beni etkilemiştir.
Kişiliksiz bir insanın kokusunun da olamayacağı ironisi yapılmıştır o eserde.
Bana göre de çok önemlidir koku..
Bir evin kokusu örneğin.
Orada yaşayanların yaşam biçiminin kokusundan bir bileşim oluşur.
O eve has bir koku oluşur.
O kokuda babanın koruyuculuğu
Annenin sevgisi
Çocukların masumluğu vardır.
Ev bu kokuyla sevilir.
O koku asla unutulmaz.
Sevdiğiniz insanların kokusuna benzeyen insanlara daha çabuk yakınlık gösterirsiniz.
Evinizin kokusuna benzeyen ev kokularının olduğu yerlere daha çabuk alışırız.
Oteller itici gelir insana..
Bilmediğiniz tanımadığınız insanların kokusu sinmiştir duvarlarına..
Toprak kokusu,
Bebek kokusu,
Bahar kokusu,
ve diğerleri..Hastane ,Okul,işyeri..
Derinden etkiler ruhumuzu..
İlişkilerimizde de ruhumuzun rotasını belirler.
Kokusunu sevemediğiniz birini,bir yeri ,mekanı sevemezsiniz.Kapıdan girince koku çeker ya da iter sizi..
Sevdiklerinizin kokusundan uzak kalmamanız dileğiyle..
E. SELKİ®

IMG_1808.jpg

SANMAK

IMG_6272.JPG

Rüzgarsız bir havada

İpinden çekilip

Uçurulmaya çalışılan

Uçurtma gibi..

Çekiştirip duruyor hayat.

Oraya buraya çarpa çarpa

Zoraki peşindeyiz zamanın..

Biraz rüzgar çıkarsa,

Yükselip

Kendimizi  önemseyip

Nimetten sayıyoruz.

Kelimeleri alt alta yazınca

Şiir sanıp

Sonbahar rüzgarına tutulmuş

Sarı yapraklar  gibi canlanıyoruz.

Beceriksizliklerimizde  sabırlı.

Yenilgilerimizde

Doğrulduğumuz kadar güçlü sanıyoruz kendimizi,

Zoraki konukluğunda  yaşamın.

E.SELKİ