Zaman

BURKULMA VE ZAMAN
Bildikçe ve anladıkça sol yanınızdan burkulur insana dair hayalleriniz.Bilirsiniz ki artık her sözün altında bir kitap saklı.Bilirsin ki insanlar hiç tanımadığı bilmediği insanların gizli yargıcı.Kırmak kalemleri kolay artık.Halden anlama derdi yok.Farkında da değiller .Yeri değiştirilmiş duyguların..
Fakat burkulan hayallerin sahipleri dersini alır burkulmamak için.Hayattan zamandan ve inançtan kaynaklı susar ve yazar bir kenara ,kaldırır rafa..Gün gelince ortaya bırakır tüm söylencelere inat gerçek ve asli reçeteleri.
Ortaya pimi çekilmiş bir el bombası gibi düşen gerçekler kimin kaçıp kimin kaçmadığına bakarak güzel yollar yapar.
Kim kiminle patikalarda ilerlemiş ,kim kiminle acıya kaşık sallamış ,kimin canı kamaşmış sen düşünce ,kimin yüreğinde yurt bulmuşsun… gün gelir sırlar dökülür ortaya..
Hayat “benim kimseye ihtiyacım yok “hayatı değildir.Arıya karıncaya sineğe bile muhtaç olduğumuz hayatta..
İnsan bir damla su bir tutam toprak olduğunu unutarak dünya nın tek hakimi sanır ya …beni en çok acı acı güldüren gerçek te budur.
Geriye dönüp baktığınızda keşkelerimiz varsa dönüp alınmaz .Fakat dersimizi almak elimizde..
Su durgunluğunda, insan sabrında güzeldir. Aceleci haller, gereksiz endişeler, sonu bitmeyen ümitsizlikler acıdır. Kaldı ki zamanında tadılan acılar , zamansız yaşanan mutluluktan daha kıymetlidir. Olgunlaşmak biraz da beklemeyi bilmektir, her şeyin zamanında gerçekleşeceğini anlamaktır.

E.SELKİ

BREAKING AND TIME
As you know and understand, your dreams about the people who are bruised on your left side. You can see that a book is hidden under every word now. You know, people are secret rulers of people you do not know. They are easy to read. It is not easy to understand.
But the dreams of the twisted dreams take the lesson of the owners not to be strained. Hayatattan originates from the time and faith of the silent and writer of the kenya, rafa rape .. When it comes to the day, all the liturgies are stubbornly true and original prescriptions.
The falling facts, like a pile of hand bombs, make good ways to see who escapes and who has not.
Who has advanced in the path with whom, who swayed with a spoon in pain, who is drowned in thought, who found the country in his heart ... day comes the secrets pour ..
Life is not life "I do not need anybody" life.
It is the real tee that makes me laugh the most painfully.
If you look back and you have our own recollections, we will not be able to return. But we have to take our course.
In water stagnation, man is beautiful in patience. Hasty states, unnecessary worries, endless despair are painful. It is more precious than the happiness that is timelessly preferred. Maturing is to know that you do not have to wait for a while, it means that everything will happen on time.

AKIL ve KALP (DUYGU)

IMG_6757.jpgKALP VE AKIL =İNSAN
Aklın ışığı ile kalbin ışığı farklıdır. Aklın ışığı ilim, mantık, bilim ve fendir. Kalbin ışığı inançlar, ibâdetlerdir. Biri eksik olur ise, insan da eksik olur.
Sadece kalbini besleyenler, tutucu olurlar; inançları taklitten oluşur . Çünkü gerçek inanç bilimden beslenir. Sadece aklını doyuranlar ise inanç konularında şüpheden kurtulamazlar. Zira inancın yeri kalptir. Kalbin teslimiyetidir.
Kalbini ve aklını birlikte kullanan insan hem kendi gerçeğine, hem varoluş gerçeğine ulaşır.. .

E.S

HEART AND MENT (EMOTION) = HUMAN
The light of the mind is different from the light of the heart. Intelligence is light, logic, science and fiction. Beliefs in the light of the heart, worship. If one is missing, one is missing.
Only those who feed their heart become conservative; beliefs. Because true belief is fed by science. Only those who satisfy their minds can not get rid of the doubts. Because the place of faith is paradise. Kalbin is surrender.
The person who uses his heart and mind together reaches to his own reality and existence reality.

Bir Bakış

IMG_6745.JPG

BİR BAKIŞ
İnsan birini görüp tanıyıp sevmez bence. Görüp tanıyıp kabul ediş saygı duymaktır.
Bebeklikten başlayarak annenin babanın tepkileri duyguları ve büyüdükçe gözlenen insanlardan bir sevgi kalıbı oluşturur insan.
Karşılaşılan insan o kalıba 3-5 saniye içinde konur zihinde. Uyup uymadığına o an karar verilir. Seversin ya da sevmezsin. Bunun o kişinin iyiliği kötülüğü ile karakteri ile ilgisi yoktur. Bu bir enerji alış verişidir.Hissetmektir.
Akıl ile ilgili değildir.
Akıl ile “sevmek” başka bir boyuttur ve kendini korunaklı hissettiğin kişiye yakınlıktır..
Belki başka bir boyutudur.
Sevgi anlık bir gönül akışıdır.
Bu akış içinde barındırabileceği tehlikelere karşı akıl süzgecinden geçirilmeden kullanılmamalıdır.
Hastalık kapılabilir, insanı yorup yıpratabilir.
İyi filtre edilmezse acı da verebilir.
Gönlünüzle sevdiklerinizin aklınıza da uygun olması dileğiyle..

Ersoy SELKİ
A Glance

I think people do not like seeing and knowing someone. It is to see, acknowledge, accept and respect.
Beginning with infancy, your mother’s reaction to your father’s feelings and the people who grow up form a form of love from the people you see.
The person who is encountered is in the mind to put the mold in 3-5 seconds. At that moment it is decided whether or not to obey. Seversin or you do not. There is no interest in that person’s well-being, evil, and character. This is an energy exchange. Feeling.
It is not about reason.
“To love” with reason is another dimension and closeness to the person you feel protected.
Maybe it’s another dimension.

Love is a momentary flow of heart.
It should not be used without the intelligence of the strainer against the hazards it may contain in this flow.
The disease can be torn, tired and weary.

If it is not well filtered, it can also cause pain.
As long as your mind loves you with your heart

Ersoy SELKİ

HAYIR DA HAYIR VAR

_20180121_175034(1).jpgHAYIR DA HAYIR VAR

Özveride bulundukça, her şeye evet dedikçe, sevileceğini değer göreceğini mi sanıyorsun? Sanma.. Sen kendine değer vermedikçe , “hayır” demeyi öğrenmedikçe her gün yaşamını mutluluğunu çevredekilere bağlamış oluyorsun.Sürekli fedakarlık yapmasan da değerlisin.Sevilmek değer görmek için özveride bulunmak  zorunda değilsin..Kendi zamanına,aklına,bedenine, değer ver..Aklen ,fikren ,insan olarak geliş.Seni önce suçlarlar bencil v.s.diye   ve sonra senin de sınırlarını öğrenecekler.Denemeye değmez mi?Birileri için  tükenmek mi?Ayağa kalkıp “hayır” demeyi öğrenmek, ve seni sevenlerin yanında olması mı?

Bu demek değil ki insan birilerine yardımcı olmasın.ELBETTE OL.Ama istiyorsan ,içinden geliyorsa..Beni beğensinler sevsinler aralarına katsınlar beni insan yerine koysunlar için değil. Sen değerlisin.

Sen seçimini yap .Ortaya koy.Seni gerçek halinle sevebilecekler yanında olsun.

Diğerleri zaten seni kullananlar. Sen zorda olduğunda yanında gölgesini bile bulamayacağın insanlar.

İnsan  HAYIR kelimesi ile özgürleşir..

ERSOY S.

Do you think you will appreciate being loved, as long as you are self-defeating and say yes to everything? Unless you value yourself, you do not have to be self-sacrificing to see the value of being evil. Do not you have to be self-sacrificing in your self-worth, mind, body, The idea is to become a human being. First of all, the crimes will be selfish, and then you will learn the limits of yours. Is it not worth to try, to run out for somebody, to learn to say "no"
This is not to say that you are not helping people. If you want to get it, if you come from within .. I like you people loves me, not for me to put people instead. You are valuable.
You make your choice. Put it on your side.
The others are already using you. People who will not even find a shadow when you're on the run.
People are freed with NO WORD ..
ERSOY S.

 

KİMİM? NEYİM BEN?

Hiçbir insanın ardından çıkar için, faydalanmak için, koşmadım. Hiç bir guruba zümreye katılmak için çabam olmadı.Güçlü görünen birine dayanmaya hiç meylim olmadı.
Hakkım olanı bildim, gerektiğinde aldım.
Genellikle de yalnız bir insanım. İletişimim az çok iyidir fakat sosyalliği sevmiyorum.
Hiç kimseyi küçük görmem. Aynı ritimde olamıyorsam uzak olurum..
Etrafımda çok insan olsun arkadaş olsun diye yaşamımı yol geçen hanına çevirmem..
Arada bir çamur sıçramasın diye sessiz kaldığım bir iki pişmanlığım vardır.
Keşkelerim de var. Fakat her şey kendi zamanı içinde doğru görünürken ileri zamanlarda zararına olabiliyor. Yirmi yaşındaki akıl deneyim ve sorun çözme ile kırkta, ellide aynı olmuyor.
Herkese saygım var. Fakat sevgim özel..
Kendi işimle ilgilenirim. Başkalarının yapıp ettiği ile, kazancı ile, varlıkları ile ilgilenmem..
Yardım imkanım varsa hiç kaçınmadım.
Yıllar geçtikçe eksiklerimi görüp düzeltmeye çalışıyorum.Yontuyorum kendimi..
Akıl vermeyi sevmem. Konu geçerse fikrimi söylerim. Kabul eden eder, asla tartışmam.Tartışmaktan nefret ederim. Çünkü hiç işe yaradığını görmedim… insanların fikrini değiştirmek imkansız kadar zordur.
Bir bilgiye ihtiyacım varsa çevremde küçük büyük farketmez, bilen varsa ondan öğrenmeye çalışıyorum.
Çok yakınımdakiler için gereğinden fazla fedakarlık yapabilirim.
Bütün çabam hiç kimseyi rahatsız etmeden, kimseye muhtaç olmadan basit bir yaşam sürdürmek.
Kim olduğumu, ne ve kadar cürmüm olduğunu, haddimi bilirim…
Hayata ve insana kattığım değer kadar değerli, sevildiğim kadar insanım..
E. SELKİ®

_20180606_183625
Ersoy

I did not run to benefit, for no one to benefit. There was no effort to join any guruban zumirdi.
I know what I have, I took it when I need it.
Usually I am a lonely person. My communication is a little better, but I do not like sociability.
I do not see anybody small. If I can not be in the same rhythm, stay away ..
Many people around me do not turn my life into a passing car because I want to be friends ..
I have a couple of regrets that I keep silent in the middle of a mud.
I also have insults. But everything seems to be right in its time, but it can be detrimental in future times. Twenty-year-old mind is not exactly the same with experience and problem solving.
Everyone has respect. But my love is special ..
I care about my own business. I do not care about what others do, gain, and assets.
If I have the help, I have never avoided it.
Over the years I have been trying to see and rectify my shortcomings.
I do not like to mind. I say my idea if it comes down to it. I admit it, I never argue. I hate to argue. Because I’ve never seen you work … it’s hard to change people’s minds.
If I need a piece of information, I do not care much about small, I try to learn from him if he knows.
I can make too much sacrifice for those who are very close to me.
The whole struggle is to maintain a simple life without disturbing anyone, without needing anyone.
I know who I am, what a crush I am, and …
It’s as valuable as life and human value I have, as much as I love.
E. SELKİ ®

YOL

DSC01865.JPG​BİR ŞAHİN HAVALANIR

HEVESLENİR KENDİNCE

ÖKSEYE ALDIRMADAN

ÖZGÜRLÜĞÜ SINANIR

BİLMEZ AVCININ TUZAKLARINI

DÜŞER NAÇAR …

AVCI HAYAT

TUZAKLAR SAĞLAM.

BİR ÇİFT GÖZE YANILAN

ATEŞ ARTIĞI AKŞAMLAR

GÜLÜŞLERİNDEN VURULUR.

DÖRTNALA KOŞULAN

YOLLARDA ÇAKIR DİKENLERİ

YARALAR AYAK İZLERİNİ..

SU AKAR YOLUNCA

SANA YAZILAN ÇİZGİ ŞAŞMAZ.

VURUR ALNIN ORTASINDAN.

ALABİLDİĞİNE ÖZGÜR

OLABİLDİĞİNCE KISKAÇ

OLTADA BALIK

KAFESTE KUŞ

MAHPUSTA MAHKÜM

BİR GELİNCİK KIRMIZILIĞINDA

KAN REVAN

YOLCU YOLUNDA GEREK.

YOLA REVAN,

KIRIKLARI ONARIP

ÜSTÜNÜ SİLKELEYİP

YÜREĞİNİ AVCUNUN İÇİNDE SARMALAYIP

KALDIĞI YERDEN DEVAM…

ERSOY SELKİ

YAŞAMANIN HAKKINI VER

YAŞAMANIN HAKKI

Eğreti yaşamayacaksın hayatı.

Her an bırakacak gibi tutmayacaksın eli.

Eğreti  özlemeyeceksin

Yüreğin yanacak özlerken..

Yorulup bitkin düşene kadar seveceksin.

Bir çiçeği kokusu bitene kadar koklayacaksın..

Denize, gökyüzüne bir ağaca, kuşa

Saatlerce bakabileceksin.

Bir şehri seveceksen,

Dağıyla,taşıyla, deniziyle kucaklayacaksın.

Sevdiğin müziği,

Arka arkaya binlerce kez dinleyeceksin.

Rüzgara karışır gibi yürüyeceksin rüzgara ..

Yağmur olacaksın yağmurun içinde.

Sarıldın mı

Sımsıkı sarılacaksın.

Öfkelendin mi

Tam öfkeleneceksin.

Yürüdün mü

Doruğuna yürüyeceksin sevginin..

Dileyen eşlik edecek sana.

Durup beklemeyeceksin.

Armağansın sen hayata, o da sana.

Hakkını vereceksin armağanın..

E.S

IMG_6559

 

CEVİZ KURDU ve İNSAN

Ceviz Kurdu Öyküsü
Larva cevizin içinde beslenmeye başlar. Yedikçe yer. İrileşir. O arada cevizin kabuğu sertleşmiştir. O yemeye daldığı için farketmez. İrileştiği için çıkamaz. Zayıflaması gerekir. O da aylar sürer. Çıktığında mevsim kıştır. Kelebek olması bir işe yaramaz.
… Bazı İnsan da para mal için çabalarken kendini unutur.
Bir bakar ki yıllar geçmiş yaşlanmış. Biriktirdiğini kullanamaz olur.
Bunun için insan imkanı ölçüsünde zamanının nimetlerinden faydalanmaya çalışmalı..
Algın açık olup, sahip olduklarının değerini bilmeli insan..
……
……..
E. SELKİ

DSC01840.JPG
Walnut worms and People

The larva begins to nourish in the walnut. Yourself. It is widened. In the meantime, the nut of the walnut has hardened. It does not matter because he fell on the bait. He can not go out for his irrigation. It needs to weaken. It lasts for months. Seasons get out when you get out. Having a butterfly is useless.
… Some people forget themselves when they struggle for money.
One glance, ages past years. It can not use what you accumulate.
To this end, it should try to benefit from the blessings of time in human capacity.
People who are open-minded and should know the value of what they have.
……
……..
E. SELKİ

KURAL KOY UYGULA

KURAL UYGULAMA VE DİSİPLİN TOPLUMU YAŞANIR KILAR
Kuralların yaşamanın temeli ailede atılır.. Okulda sürer. Buralarda öğrenilmiyorsa sonrası daha zor..
Toplumların mutlu yaşaması için köy den, büyük şehre, devletin kurumlarına yasa ile kurallar konur. Devletin bir görevi de bunu uygulamaktır. Fakat ne yazık ki uygulamada sıkıntılar var. Kurallar uygulan_a-mıyor.
Engelli rampasına, yaya geçidine araba park ediliyor. Ceza yok. Vergi toplayamayan devlet, vergi barışı diye ne alabilirsem kar diyor, af diyor.
Öğrenci 7 yıl bir sınava hazırlanıyor pat sınav şekli değişiyor. Hazırlanıp A okuluna giriyor, C okulundan mezun oluyor.
Böyle bir akortsuz enstrümanla ortaya çıkan son durum çocuk istismarı..
Daha önce kapkaç vardı. Caydırıcı ceza ile önlendi.
Kural koymak ve uygulamak için mutlaka canlar mı yitmeli.
Bizi, ili, ilçeyi yönetenler benden hızlı düşünüp ileriyi gören olmalı.. Kısa ve uzun vadeli planlar olmalı..
Olamıyorsa demokrasi seçim v. s.ne için?Boş yereyse babadan oğula idare ederiz.
Şu an KHK da var. Bir gecede olumlu onlarca yasa yürürlüğe girer.
Fakat aslolan uygulama.. Var olanları bile uygulasak çok güzel şeyler olabilir.
Olmuyor. Yaşadığım şehirlerde kaldırımlar pazar tezgahı. Yürüyemiyorsun..
Yolun içinden yürüyorsun.
Bisiklet yoluna araba park ediliyor. Uyarsan ya dayak ya bıçak..
Böyle olmamalı…
İlerlemiş toplumlar kurallar iyi uygulandığı için yaşanır oluyor.
Demek ki biz bunu hak edecek çabayı göstermiyoruz.
Oturduğu tribünleri temizleyip stadtan çıkan Japonlara imreniyorum.
Sınıftan çıkarken toplan, altındaki kağıdı v. s alır mısın dediğin zaman zorla yapan çocuktan büyüyünce piknikte pislik bırakan yetişkine, arabadan şişeyi yola atan insanlara ulaşıyoruz.
Kural gerekiyor. Olanı uygulamak gerekiyor.
Kendiliğinden düzelmeye açık olmayan toplum ancak, kural ve yaptırım ile düzenlenebilir.
Ayrıcalık olmadan tepeden tırnağa..
Herkese uygulanacak yaptırım olursa ilk benden başlamasına razıyım.
Başka Türkiye yok. Başka yaşam yok. Hep cennet isteyen toplumun cennet gibi bir ülke yapmaya niyeti neden olmaz?
E. SELKİ®